Μέθοδος Διδασκαλίας

Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε

Η μέθοδός μας σε ένα βίντεο

Παρά τις ραγδαίες αλλαγές στον σημερινό κόσμο, η σχολική τάξη φαίνεται να είναι το ίδιο αμετάβλητη όπως ήταν πριν από σχεδόν 200 χρόνια. Όσον αφορά την εκμάθηση γλωσσών, εξακολουθούμε να μαθαίνουμε μια νέα γλώσσα όπως έκαναν οι παππούδες μας, δηλαδή μέσω γραπτών εργασιών στο σπίτι, επαναλαμβανόμενων γραμματικών ασκήσεων και πολλών δραστηριοτήτων χωρίς νόημα. Ακόμα και στα σύγχρονα περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα παραδοσιακά σχήματα διδασκαλίας εξακολουθούν να αναπαράγονται.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της διδακτικής προσέγγισης των Glossonauts είναι ο συνδυασμός της μεθόδου της Suggestopedia και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η Suggestopedia [1] είναι μια μεθοδολογία διδασκαλίας και εκμάθησης, της οποίας ο κύριος στόχος είναι να ενεργοποιήσει τα ανεκμετάλλευτα αποθέματα ενέργειας του εγκεφάλου των μαθητών. Η Suggestopedia καλλιεργεί σκόπιμα ένα περιβάλλον ανθρωπιστικής αγάπης χωρίς πίεση, το οποίο είναι ιδανικό για την εκπαίδευση των παιδιών. Η Suggestopedia έχει αποδειχθεί με την πάροδο των ετών ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών όσον αφορά την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας. Όχι μόνο αυτό, αλλά διεγείρει επίσης την προσωπικότητα στο σύνολό της, καθώς ενεργοποιεί ενδιαφέροντα και νέες αντιλήψεις, ενισχύει τη μνήμη και την πνευματική δραστηριότητα, ενώ ενθαρρύνει τη δημιουργική ανάπτυξη και την υιοθέτηση νέων στάσεων στην εργασία και τη μελέτη.

Ένας φιλικός προς τον εγκέφαλο τρόπος για να μάθεις ελληνικά

Είμαστε όλοι, φυσικά, διατεθειμένοι να μάθουμε και να αποκτήσουμε νέες γνώσεις και δεξιότητες. Ωστόσο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιστέκεται στην εκμάθηση μιας γλώσσας μέσω μονότονης επανάληψης λέξεων, γραμματικών κανόνων ή φράσεων.

Αυτή η στρατηγική ενεργοποιεί μόνο το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου που είναι περισσότερο ενεργό στη γνωστική επεξεργασία ή ανάλυση. Το αναλυτικό πρόγραμμα με γνώμονα την μέθοδο της Suggestopedia χρησιμοποιεί ταυτόχρονα όχι μόνο το αριστερό αλλά και το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, που είναι κυρίως συνδεμένο με τη συνθετική ικανότητα και τη φαντασία.

Αντί για την παραδοσιακή μεθοδολογία, τα μαθήματα των Glossonauts χρησιμοποιούν διάφορες μορφές τέχνης όπως πίνακες ζωγραφικής, αφίσες, φωτογραφίες, τραγούδια και χορό. Όλα τα καλλιτεχνικά στοιχεία συνδυάζονται με γραμματικά χαρακτηριστικά της γλώσσας που προωθούν την έμμεση μάθηση. Αυτοσχεδιασμοί, αφήγηση ιστοριών, παιχνίδια ρόλων ή άλλες μορφές θεατρικών πρακτικών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων υποστηρίζουν, επίσης, το υποσυνείδητο σύστημα μάθησης των μαθητών.

Μαθήματα ελληνικών χωρίς εργασία για το σπίτι

Όσο πιο δύσκολο είναι το υλικό μελέτης, τόσο πιο ακατάλληλη είναι και η μέθοδος που χρησιμοποιούμε προσπαθώντας να το απομνημονεύσουμε! Αυτό δείχνει η εμπειρία της παραδοσιακής τυπικής γλωσσικής διδασκαλίας. Ο μεγάλος φόρτος εργασίας στο σπίτι θεωρείται από τους υπερασπιστές του ότι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους εκμάθησης μιας νέας γλώσσας. Οι Glossonauts όμως έχουν μια φιλοσοφία κατά του φόρτου της εργασίας για το σπίτι, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναν τεράστιο αριθμό ασκήσεων και γραπτών εργασιών που τους είναι αδιάφορες. Αυτή η καταναγκαστική πρακτική αποθαρρύνει ιδιαίτερα τους μικρούς στην ηλικία μαθητές, καθώς τους στερεί τον πολύτιμο για την ανάπτυξή τους ελεύθερο χρόνο. Ανάλογα με την ηλικία του, κάθε μαθητής – Glossonaut εργάζεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε θεματικές της επιλογής του από τη μουσική, τη μυθολογία και τον πολιτισμό, χωρίς να του επιβάλλονται εργασίες που δεν τον ενδιαφέρουν και δεν τις επιθυμεί.

 

Η σχέση μαθητή – δασκάλου

Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να απολαύσουν τη μαθησιακή διαδικασία και να εκφραστούν δημιουργικά σύμφωνα με την προσωπικότητά τους. Η αγάπη και η ελευθερία επιλογής είναι οι δύο θεμελιώδεις νόμοι της μάθησης σύμφωνα με την παιδαγωγική των Glossonauts. Ο δάσκαλος στηρίζει τους μαθητές όπως μια μητέρα στηρίζει το παιδί της, ενώ του μαθαίνει πώς να κάνει ποδήλατο.

 

Τα βιβλία

Το βιβλίο του μαθητή είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή διδακτικών διαλόγων. Είναι εμπλουτισμένο με πολυτροπικά κείμενα με πλούσιο περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες έργων τέχνης, μουσικές αναφορές και συνδέσεις με μουσικές συνθέσεις, χειρόγραφα μηνύματα, χάρτες, σχέδια, σύμβολα, διαγράμματα, λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και διαφημίσεις, ανακοινώσεις και άλλα χρηστικά κείμενα της καθημερινής ζωής. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει ένας κατάλογος με όλες τις συντακτικές και γραμματικές δομές, καθώς και τα πεδία λεξιλογίου που περιέχονται σε αυτό. Το διδακτικό εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την κατανόηση και την απομνημόνευση των γλωσσικών δομών με τρόπο λεπτό, αβίαστο και διακριτικό. Το κείμενο συνοδεύεται από μετάφραση όπου υπογραμμίζονται οι ισοδυναμίες μεταξύ συντακτικών, λεξικών ή μορφολογικών μονάδων στις δύο γλώσσες. Εκτός από αυτό, το βιβλίο του μαθητή είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και το προφίλ της συγκεκριμένης ομάδας-στόχου μαθητών και μαθητριών.

Ψηφιακά εργαλεία

Οι παραδοσιακές γλωσσικές δεξιότητες ομιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής, αυτό που λέμε «τυπικός γραμματισμός», θεωρούνταν σημαντικές τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα, όμως, δεν συμβαίνει αυτό, καθώς ο κόσμος μας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Από το χαρτί και το μελάνι, από τις σελίδες του βιβλίου, του περιοδικού και της εφημερίδας περάσαμε στην επικοινωνία και τη δημιουργία με οπτικοακουστικά μέσα. Αυτό απαιτεί αλλαγή στη διδακτική μεθοδολογία της γλώσσας και την παιδαγωγική της.

[1] Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του LITTA : https://www.litta.net/suggestopedia/introduction/

Pin It on Pinterest

Share This