📝Μαύρη μέρα κι άραχνη/ Black day and spidery

Νοέ 28, 2021 | Glossoblog ΕΛ

How does a day, that is black and at the same time full of spiders, look like?

 

Well, let’s take it from the beginning. Greece is a country that has more than 250  days of sunlight each year. This translates into more than 3.000 hours of sun per year! The particular fact places it in the most sunshiny countries of the world and makes it the sunniest country in  Europe (Insider, 2018)!

 

Thus, in a bright and warm country like Greece, the description of a day as “black” carries a negative connotation and implies misery, great pessimism, and, in general, a really bad mood:

 

E.g.: “ Everything seems black and spidery to him”.

 

Now, let’s talk about spiders… The words “arakhni” and “arakhni” consist of the same word, what differentiates them is the stress, which is transferred to the first syllable. We use the word “arakhni” and its more folk version “arachli” as synonymous to misery, bad luck and abandonment. If you had left your house shut for a couple of months while on vacation, you surely noticed some spider webs on the walls, as soon as you had arrived…

 

We all very well know that cobwebs symbolize “abandonment”! The metaphor of the “spidery” abandonment has been extensively employed in old, pop songs. I cite here the lyrics of such a song written by Kostas Virvos in 1969, entitled “Bats and Spiders”: “Bats and spiders, my love, have built a nest/ inside our desolate, bleak house, as long as you are away”.

 

Here’s a version sung by Stelios Kazatzidis.

 

Merge the two words (black + spidery) and you have the perfect combination of misery, pessimism, and bad luck!

Well, I wish you never have a black and spidery day, but because it will knock at your door, sooner or later, you need to be prepared…\

 

What should you not do when one or more “black and spidery” days may approach you?

 

👉Listen to The Murphy’s law Part I podcast.

 

 

Πώς μοιάζει μια μέρα που είναι συγχρόνως μαύρη και γεμάτη…αράχνες;

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. H Ελλάδα απολαμβάνει περισσότερες από 250 μέρες το χρόνο ηλιοφάνεια. Αυτό μεταφράζεται  σε πάνω από 3.000 ώρες ήλιο τον χρόνο! Το γεγονός αυτό την κατατάσσει σε μια από τις πιο ηλιόλουστες χώρες του κόσμου και την πιο ηλιόλουστη στην Ευρώπη (Insider, 2018)!

Συνεπώς, σε μια χώρα φωτεινή και ζεστή όπως η Ελλάδα, ο χαρακτηρισμός μιας μέρας ως «μαύρης» είναι αρνητικά φορτισμένος και δηλώνει ως μεταφορά την αθλιότητα, τη μεγάλη απαισιοδοξία και γενικά την πολύ άσχημη ψυχολογική διάθεση:

Π.χ:  «τα βλέπει όλα μαύρα και άραχνα

Πάμε τώρα στις αράχνες… Η λέξη «άραχνη» είναι η ίδια η λέξη «αράχνη», μόνο που ο τόνος ανεβαίνει στην προπαραλήγουσα. Χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη «άραχνη» και τη λαϊκότροπη της «άραχλη» ως συνώνυμο της αθλιότητας, της ατυχίας και της εγκατάλειψης. Αν έχεις αφήσει το σπίτι σου κλειστό μερικούς μήνες επειδή ήσουν διακοπές, σίγουρα θα πρόσεξες ιστούς αράχνης στους τοίχους μόλις επέστρεψες… Όλοι γνωρίζουμε πως οι ιστοί αράχνης σημαίνουν «εγκατάλειψη!». Η μεταφορά της «αραχνιασμένης» εγκατάλειψης είναι ιδιαίτερα αγαπητή και στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Αναφέρω ενδεικτικά τους στίχους του Κώστα Βίρβου «Νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά/ μέσα στο έρημο και άδειο μας σπίτι όσο λείπεις μακριά.» που περιέχονται στο ομότιτλο λαϊκό τραγούδι του 1969 «Νυχτερίδες κι αράχνες».

Ορίστε μια έκδοση τραγουδημένη από τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Ένωσε τις δύο λέξεις μαζί (μαύρος + άραχνος) και έχεις τον τέλειο συνδυασμό μιζέριας, απαισιοδοξίας και ατυχίας!

Μαύρη μέρα λοιπόν και άραχνη, να μην έχεις ποτέ, όμως επειδή είναι σίγουρο πως θα έρθει αργά ή γρήγορα, πρέπει να είσαι προετοιμασμένοι…

Τι πρέπει να MHN κάνεις όταν έρθει μια ή και πολλές «μαύρη κι άραχνη μέρα»;

👉Άκουσε το podcast The Merphy’s law Part Ι .

Pin It on Pinterest

Share This